Åpne Dører saman med mange andre kyrkjesamfunn og organisasjonar over heile verda inviterer deg med i bøn for alle muslimar under årets Ramadahn frå 13. april til 12. mai. I år vert det lagt opp til ei bønevandring kor du i løpet av 30 dagar er innom 30 storbyar rundt omkring i verda kor det bor mange muslimar. Vi har hatt besøk av Olaug Lillan Bjørke og Helge Åkernes i Åpne Dører og teke ein prat om årets bøneaksjon.