I vekas episode av Sjømannspresten får du møte Kristianne Stendal Lothe. Ho arbeidar som diakonal medarbeidar i Sjømannskyrkja på Thailand, og i vekas episode får du høyre meir om forskjellane på norske og thailandske sjukehus, og Lothe fortel meir om hennar rolle som diakonal medarbeidar inn mot norske pasientar.