Åpne Dører lanserer nytt seminarkonsept under årets leiarkonferanse til Indremisjonsforbundet. Stå sterk i stormen heiter konseptet, og målet er å styrke kristne i vårt eige land. Dette blir eit av nettverka under årets leiarkonferanse, og Åpne Dører ynskjer å kome ut til ulike forsamlingar i Noreg å halde desse seminara.

I eit intervju med Olaug Lillian Bjørke og Helge Åkernes får vi høyre meir om kva tema som blir tatt opp i dei ulike seminarbolkane.