2008 møttest dei fire grunnleggarane av Åpne Dører; Broder Andreas, Johan Companjen, Sealy Yates og Deryck Stone, med eit bestemt formål: Å finne fram til Åpne Dørers DNA, sjølve kjernen i arbeidet. Fokuset deira var: «Kva har motivert oss i arbeidet for forfulgte kristne alle desse åra?» 7 ufråvikelege kjerneverdiar vart utforma og seinare godkjent av det internasjonale styret i Åpne Dører. I dagens program blir du kjent med dei tre første: Vi er lemmer på Kristi kropp – et medmenneske-folkVår tjeneste er definert av den forfulgte kirke og Vi er et bibelfolk. Broder Andreas fortel at han av og til får spørsmål om kven som eig Åpne Dører. Då svarer han: «Den forfulgte kirke!» Det er deira behov vi skal møte. Så fins det millionar av forfulgte kristne, men det handlar alltid om enkeltmenneske for Åpne Dører – som første verdi uttrykkjer det så flott på engelsk:  «We are a people to people – people!» Det heile byrja med bibelspreiing på midten av 50-talet, og det er framleis en sentral del av Åpne Dørers virke – «Vi er et bibelfolk». I programmet får du elles høyre Elisabeth L. Sæth sin nydelege song; «Elske kvarandre», frå albumet Sommarfuglvenger med Håpets kvinner, Norea.