Meny 2

Årets aksjon har blitt tatt godt i mot

Søndag er det klart for årets TV-aksjon og fylkesaksjonsleiar Marius Hammer gleder seg over engasjementet aksjonen skapar. – Unicef er ein organisasjon som mange har stor tillit til og årets aksjon med fokus på utdanning har blitt tatt godt i mot.

Pengane skal brukas til å byggje skular, utdanne lærarar og skaffe skulemateriell, slik at barn som lever der det er krig og konflikt kan få ei utdanning.

Om vi tenkjer oss at våre barn eller barnebarn ikkje hadde fått den mogligheita, korleis hadde deira framtid vore då?, spør Hammer

Han er glad for at mange har ideer som vil hjelpe Unicef å samle inn pengar. Han nemner spesielt Langevåg der det vil bli konserta, kulturinnslag. grilling på bålpanne og mykje meir. NRK vil vere på plass og sende seks innslag i løpet av dagen.

Stengt for kommentarar

Laget med god hjelp fra ImF