Åpne Dører har nett arrangert sin årlege konferanse med fokus på dei forfulgte kristne rundt om i verda. Under “Forfulgt 2021” var det særleg Kina som vart sett i fokus. Her opplever dei kristne ei stadig sterkare overvaking, mellom anna med ansikts-scanning i alle kyrkjer i landet. Dette er fokus i denne episoden i serien “Dei forfulgte kristne”.