Andaktsbok til flinke piker

Nyleg vart det lansert ei ny andaktsbok, med 30 andakter til flinke piker. Ferdig prestert er tittelen på boka, og den er skrive av Maria Celine Lundeby.