Bibelpraten om Skapelsen

Kva står i Bibelen og kva kan det bety for oss i dag? I fyrste episode av Bibelpraten ser vi på skapelsen i Bibelen. I Bibelpraten ser vi på ulike …

Frå ateisme til kristen tru

C.S.Lewis gjekk frå å vere ateist til å bli ein kristen. Under inspirasjonssamlinga på Valderøya 11. februar, haldt Bjørn Hinderaker, høgskulelektor ved NLA Gimlekollen, ei temasamling om C. S. Lewis …

I Josva sine fotspor

Denne veka er Johan Halsne turleiar for ei gruppe som testar ut ein heilt ny tur med Plussreiser. I Josva sine fotspor i Israel. Vi tok ein telefon til Halsne …

Møteaksjon på Hafslo

Denne veka starter Marit & Irene møter i Hafslo i Sogn, der dei hadde møter for fyrste gong i 1975. Vi snakkar med Marit Stokken Berland i kvardagspraten.