– Ein tur ein ikkje bør gå glipp av

– Det var veldig spesielt å kome til Oxford og lære meir om C. S. Lewis. Det var akkurat som det opna seg ei ny verd, fortel Elin Sandåker Kvåle, som var med Radio Sunnmøre og SI-Reiser på tur i C. S. Lewis sine fotspor 8. -12. september.

Humoren har gitt muligheter

Humoren gav Arne Nordbø nye muligheter ved eit vegskilje, då livet stoppa opp og endra retning. Han er gjest i serien Tru i Kvardagen-Tru i Livet. I sommar heldt han showet Et himla liv på bedehuset, då han deltok på GF til ImF.

Ein blir trøytt før utmatta

Det er forskjell på å vere trøytt, og på å vere utmatta, i til dømes frivillig arbeid eller som tilsett i ein kristen organisasjon, i fylgje Arne Tord Sveinall, instituttlektor ved Institutt for sjelesorg ved Modum bad.