Kristina Jølstad Moi med ny plate

Kristina Jølstad Moi har nyleg kome ut med ny plate, “Uendelig favn”. Jølstad Moi er opprinneleg frå Ørsta/Volda, men er i dag sørlending. Høyr intervjuet med henne om den nye …

Møre bispedømme snur i prinsippsak

Sidan 2007 har Møre bispedømme stått fast i si prinsippsak, at ein ikkje tilsett nokon som lever i eit sambuarskap eller i eit likekjønna ekteskap. Ein jobbsøknad til stillinga som …

Tur til Torino

SI-reiser arrangerer i år tur til Torino, der ein i år får muligheit til å sjå linklede Jesu lik vart innpakka i. Dette er ikkje noko som lar seg gjere …