Blå Kors Ferier – ei hjelp for mange

Synnøve Roland. Foto_BlåKorsFerier

Blå Kors Ferier er eit gratis, rusfritt ferietilbod for familiar som har rusavhengighet og psykiske utfordringar tett på livet. Blå Kors Ferier har aldri opplevd så stor pågong frå familiar som ynskjer ein ferie, og som treng hjelp for å dra på ferie med sin familie som no. Radio Sunnmøre har prata med Synnøve Roland i Blå Kors Ferier.