Norsk Luthersk Misjonssamband, med støtte frå Norad, bygde i si tid opp yrkesskule i Arba Minch. I dag fylgjer NSP Aid opp og støtter skulen med investeringar som ei karosseri og lakkering -avdeling ved skulen, og støtte til skulepengar for fattige studentar (45 stk).
Totalt er det 500 elevar ved skulen. Dette prosjektet fortel Gunnar Hamnøy meir om i vekas program frå NSP Aid sitt bistandsarbeid i Kenya og Etiopia.