Bygg skular for jordskjelvramma i Nepal

Gi gjernet heiter prosjektet for Himmalpartner, som Geir Kippenes er engasjert i og som skal bygge opp skular for dei jordskjelvramma i Nepal.

I 2015 vart Dhading-området i Nepal hardt ramma av jordskjelv. Geir Kippenes frå Nesodden hadde akkurat kome til landet saman med familien då det skjedde. Dei skulle vere i landet i to år for organisasjonen Himalpartner. Kippenes er ingeniør og har vakse opp som misjonærbarn i landet. No er han med som frivillig i arbeidet med å bygge opp skular og heimar til dei jordskjelvramma i området.

Høyr intervjuet med Kippenes her:

      Gi jernet_del 1 - ˜¢Ä
      GI jernet_oppbygging Nepal_del2 - ˜¢Ä