I vekas episode frå NSP Aid sitt bistandsarbeid i Kenya og Etiopia får vi høyre dagleg leiar Gunnar Hamnøy fortelje om korleis det går med bygginga av barnelandsbyen Malaika Villages. Vi får også høyre nokre historier frå Etiopia. Høyr vekas program frå NSP Aid.