For snart 350 år sidan vart John Bunyan både forfulgt og trakasert for si kristne tru i England. Dette var bakgrunnen for at han skreiv ei bok som vart ein klassikar i verdslitteraturen. I desse dager vert “Pilgrims Vandring” gjeven ut i moderne norsk språkdrakt og vert tilgjengeleg på nytt. Stig Magne Heitmann fortel at vi i denne gamle boka kan finne mykje tidsaktuelt stoff med tanke på kristne menneske som på ulike måtar vert forfulgde eller trakaserte for si kristne tru.