Denne hausten vert minimum fem kristne drepne kvar dag i Nigeria for si tru. Ordensmakter og myndigheiter gjer lite eller ikkje noko for å hjelpe og forsvare kristne som vert utsett for denne uretten. Sjølv om dette ikkje får stor plass i den norske mediekvardagen, er det svært viktig at vi som kristne er oppdatert på korleis kristne rundt om i verda har det. Dette er noko av temaet i denne episoden av Dei forfulgte kristne.