I løpet av 30-40 år har fleire muslimar konvertert til den kristne tru enn i heile perioden frå profeten Muhammed levde for 1400 år sidan. Trass beinhard forfølging i mellom anna Somalia, veks den kristne kyrkja meir enn nokon gong før. Stig Magne Heitmann har eit nyttårsynskje om at denne vekkinga må halda fram også i 2021.