I sommar fekk Marit Stokken Berland delta på Justøya bibelcamp, og i vekas kvardagsprat fortel ho om fleire gode minner derifrå. Starten av sommaren vart litt annleis enn planlagt for Marit, då ettervirkningar av korona tok over kroppen hennar. I kvardagspraten delar ho eit trøystens ord til andre som også har opplevd det å bli satt litt tilbake. 

Høyr hausten fyrste kvardagsprat med Marit Stokken Berland.