-Midt i alt vi ikkje har, så har vi veldig masse, fortel Marit Stokken Berland, om nasjonaldagen vi fekk feire 17. mai. Ein dag der vi fekk feire fridomen midt i ein pandemi med restriksjonar. 

Vi tek og ein prat om pinsehelga, og om møter som er planlagt neste veke utanfor Bergen.