Ein av to ungdomar har sett på porno på nett

Ein av to ungdomar mellom 13-18 år har sett på porno, og 57 % av desse har sett porno før fylte 13 år. Ei ny undersøking frå Medietilsynet og Redd Barna syner desse tala, og i ein prat med Barnevakten, ved fagleg leiar Kjellaug Tonheim Tønnesen, tek vi ein prat om kva resultata i undersøkinga er og kva grep som blir tatt for å hindre at så mange barn og unge ser porno.