Øystein Engås er rektor ved Møre barne- og ungdomsskule i Ålesund. Med rundt 150 elever og omtrent 40 ansatte leder han en stor bedrift. I forbindelse med Radio GIV hadde vi besøk av Øystein i studio og fikk høre mer om hverdagen som rektor ved en kristen privatskole. Skolen er i ferd med å bygge opp et barnetrinn med stadig nye klasser og elever, noe som også har gitt behov for en stor utbygging. Men midt i alt holder personalet fokus på det store privilegium det er å få følge elevene gjennom 10 skoleår og få gi de både god undervisning og la de få et møte med fortellingen om Jesus.