Mandag landa Irene Krokeide Alnes med fly i Alta, saman med ei reisegruppe på 40 personar som saman skal på busstur i Finnmark med Plussreiser denne veka. Marit Stokken Berland og Steinar Harila er med som reiseleiarar, og allereie fyrste dag på tur fekk gjengen store opplevingar. Høyr kvardagspraten med Irene Krokeide Alnes.