Dagens skuleelevar har mykje av sitt sosiale liv på digitale plattformer, og med dagens situasjon der det er vanskeleg å samlast til foreldremøte, kan det vere utfordrande for foreldre å ha ein kommunikasjon seg i mellom om kva som foregår i klassemiljøet. Barnevakten kjem med fleire idear og måtar foreldre framleis kan halde ein god kommunikasjon på i vekas intervju med dagleg leiar Leif Gunnar Vestbøstad Vik.