I Kvardagspraten med Irene Krokeide Alnes denne veka tek vi ein prat om det å endeleg kunne samlast til foreining igjen. Vi tek også ein prat om 17. mai, radiomøta og om korleis det var å vere med på markeringa av salet av Ålesund bedehus måndag 18. mai. Høyr kvardagspraten med Irene Krokeide Alnes.