Marit Stokken Berland gler seg til å møte folket igjen og dele Jesus med kvarandre. Ein ny haust nærmar seg og vi tek igong med kvardagspraten på tysdagar. Fyrst ut er Marit Stokken Berland som fortel om korleis det var å møtast igjen til kristne møter etter fleire veker med nedstenging i landet.

Dei to neste vekene skal Marit saman med Jarle Berland til Visthus på seniorleir, søndag skal ho og Irene K. Alnes halde konsert saman med Solveig Leithaug, og neste veke er det møteveke saman med Irene Krokeide Alnes på Berge bedehus. Høyr heile kvardagspraten her: