Det har gått fleire månader sidan Russland invaderte Ukraina. Krigen rasar framleis, og svært mange menneske har måtte flykte får heimane sine. Dei fleiste flyktningane oppheld seg i den vestlege delen av landet, men mange har også flykta til andre land. Det folket i Ukraina er redde for no, er at vi i vesten skal gløyme situasjonen landet er i. Kurt Andre Henriksen er leiar for Ukraina-hjelpa i Ålesund, og han kan fortelje om eit stort behov for bistand. Særleg er det behov for økonomisk hjelp slik at folket i Ukraina kan kjøpe dei varene dei treng. Banksystemet i den vestlege delen av landet fungerer godt, og det går foreløpig greit å overføre pengar til kontaktpersonane som Ukraina-hjelpa har i landet. Hvis du vil vere med å bidra kan du vippse til Ukraina-hjelpa 619635.