Rektor Gunnar Ferstad på Indremisjonsforbundet sin bibelskole på Bildøy (Sotra) hat nettopp teke avskjed med årets elevkull, og kan gle seg over svært gode søkartal til hausten 2021.