I Bibelpraten denne veka tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om kva som står i Paulus brev til Efeserane om Guds fulle rustning. Kva står i Bibelen og kva kan det bety for oss i dag? Høyr vekas episode på Radio Sunnmøre.