I vekas episode i Bibelpraten tek vi ein prat om kva som står i Kolosserbrevet og Paulus brev til Filemon. Begge to vart skrive av Paulus i fangenskap. Tema for dagens episode er Guds utvalde og Tilgjeving. Vi tek ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om kva som står i Bibelene, og kva det kan bety for oss i dag.