I år er det 250 år sidan Hans Nielsen Haugen vart født. Vi i Radio Sunnmøre har markert dette med å lage fleire intervju og innslag om Hauge. Her har vi samla desse slik at du kan høyra dei opp att, eller for første gong dersom du ikkje har fått dei med deg tidlegare.