Helsedirektoratet meinar no at barn under to år bør haldast vekke frå skjerm, og at dei opp til fem år bør ha maks ein time skjermtid om dagen.

Vi har tatt ein prat med fagleg leiar i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen, om kva dei tenker om dei nye råda.