I Bibelpraten denne veka tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om det som også blir kalla for hyrdebreva eller pastorbreva, nemleg 1. og 2. Timoteus og Titus. I praten ser vi på kva som står i Bibelen og kva det kan bety for oss i dag.