74 år ung, fleire tusen år gamal. Slik tenkjer man i Israel om alderen på landet sitt. Det var fest og glede når landet enno ein gong feira at den moderne staten Israel vart oppretta 14. mai i 1948. Samstundes markeres dagen til minne om alle som har ofra livet for at Israel skal eksistere som eit fritt og sjølvstendig land. For Te’ena ben Haim og familien kom terroren ubehageleg nær denne gongen.