Ståle Schrøder Heggset deler med oss tankar om kva det vil seie å ha Jesus med seg i kvardagen i denne vekas Ord til ettertanke. Vi får mellom høyre om Ståle si mor, som gjennom heile livet har hatt som motto: “La oss be”.