I eit atthøyr frå 2016 tek Irene Krokeide Alnes utgangspunkt i andaktsboka “Jesus kaller i dag” når ho skal gje oss Ord til ettertanke. Framleis kaller Jesus på deg og meg til eit liv i fellesskap med han.