Johanne Leinebø må arbeide frå heimekontor på Nerlandsøya grunna Covid 19 men har jevnleg kontakt med sine medarbeidarar på Madagaskar. Arbeidet med å omsetje Bibelen til dei ulike stammespråka held fram. Vi får mellom anna høyre at når ein av Johanne sine medarbeidarar vert urettmessig anklaga for tjuveri, fører det til at mange ønskjer dåpsopplæring for å lære meir om den kristne tru.