Langvarig tørke og store grashoppesvermar har ført til det som er ei av historias verste katastrofer for folket sør på Madagaskar. Væpna røvarar gjer det vanskeleg å kome fram med hjelp og forsyningar, og sjølv geitene finn ikkje nok mat. Folk reiser ifrå hus og heim i håp om å finne mat lenger nord i landet. Denne gongen er det dystre nyheiter Johanne Leinebø deler med oss i del 22 i serien Johanne på Madagaskar.