Marie Gudmestad (22) får Jæren har det siste året vore ungdomsarbeidar indremisjonen på Sunnmøre. No får ho nye arbeidsoppgåver når ho går inn i ei kombinert stilling mellom ImF Ung Sunnmøre og Laget (Norges Kristelige Studet og Skoleungdomslag – NKSS). Vi har teke ein prat med Marie om kva forventningar ho har til sin nye jobb.