Influensera har stor påvirkningskraft på born og unge. I omløp finn ein blant anna tips som kan vere helsefarlege eller rein markedsføring, seier Oda Marie Skancke frå Faktisk.no til Barnevakten. Vi har tatt ein prat med rådgivar i Barnevakten, Kris Munthe, for å høyre meir om korleis ein som forelder kan hjelpe borna til å ein kritisk sans.