Vi skal melde med god frimod det som er godt for oss, og dei gode verdiane som vi står for som kristne. Det er noko av det Alexis Lundh melder i eit intervju med Radio Sunnmøre, der vi tek ein prat om korleis vi kan hjelpe born og unge med å bygge gode verdiar i ei digital tid. 

Det fløymar over av reality -seriar som bygger på seksualitet og kropp, ulike spel og seriar som bygger på vald, og sosiale medier der kommunikasjonen raskt kan bikke over til mobbing og ugreier samtalar. Det kan i denne tida kjennast som ei utfordring å nå inn til born og unge i dag med gode verdiar, og historia til den kristne sanning. Dette skal vi vere frimodige på, meinar Lundh.

Høyr intervjuet med Alexis Lundh, leiar i Heltfri.net i Tro & Medier.