KVELDSTIMEN

Måndag – fredag frå kl. 2100 – 2300 gjer Arild Ove Halås deg kveldssendinga på Radio Sunnmøre. Timen mellom kl. 2200 – 2300 sendes på FM og DAB tirsdagar og onsdagar. Mandag, torsdag og fredag er timen frå kl. 2200 – 2300 berre sendt via internettradio eller RadioPlayer.

I tillegg til ulike innslag har vi nokre faste programpostar mellom kl. 2100 – 2200.

Tirsdagar er vi ute i den store verden med «Johanne på Madagaskar», «Sjømannspresten» og «Nytt frå Jerusalem» kvar sin gong.

Onsdag er det «Kveldsmøte med forbønn» med Marit og Irene.

Torsdagar set vi fokus på den forfulgte kyrkja gjennom programma til Åpne Dører den eine veke, og i samtale med Stig Magne Heitmann den andre veka.