Kvifor er det vanskeleg å tru at Gud står bak skaparverket?

Framleis er det mange som trur at universets byrjing var eit Big Bang, det store smellet.

Albert Einstein fann for snart hundre år sidan ut at universet hadde ein start, og at det ikkje alltid har eksistert. Einstein sin relativitetsteori har blitt allment akseptert av andre vitenskapsmenn. Og det har også blitt vitenskapeleg bevist kva som trengst av både vatn, riktige temperaturar og ei gunstig atmosfære, for at det skal kunne vere liv på jorda. Kvifor er det likevel vanskeleg å tru at det er Gud som har skapt alt dette? 

I Bibelpraten med Johan Halsne og Arild Ove Halsne pratar vi om desse spørsmåla og ser på kva som står i Bibelen.