Somalia er eit av dei lande i verda kor det er aller størst risiko forbunde med å vere ein kristen. Dersom du konventerer frå islam til kristendom skriv du under din eigen dødsdom. Trass i dette så finn stadig fleire somaliarar vegen til Jesus Kristus. Dette er tema for årets første samtale med Stig Magne Heitmann i serien vår om dei forfulgte kristne.