Lokal laurdagskveldsending

Radio Sunnmøre er så heldig at vi har fleirer lokale programkomitear som har ansvar for kveldssendingane mellom kl. 2100 – 2300 laurdag kveld. Fast innslag er mellom anna varierte konkurransar.

For tida har vi fem slike komitear som er plassert på Valderøy, Vigra, Solevåg/Ellingsøy, Blindheim og Giske.