Manglande opplæring gir det vanskeleg for foreldre å engasjere seg i bornas digitale kvardagsliv. Vi har tatt ein prat med fagleg leiar i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen, for å høyre meir om resultatet som har kome på ei ny undersøking.