Johanne Garvo_Mødre i bøn i Finnmark.

Mødre i bøn ber for sine barn, og skulen, i fellesskap med andre mødre. Høyr intervjuet med Johanne Garvo. Mødre i bøn grupper finn du over heile landet, også på Sunnmøre. Janeth Blindheim er kontaktperson på Sunnmøre.