Trass i strenge smittevernskrav og innskrekningar i kor mange som kan samlast fekk NSP Aid gjennomført si jubileumsfeiring i Gomerhuset på Skodje for eit par veker sidan. Grunnlegjar og dagleg leiar Gunnar Hamnøy fortel om ei vellukka fest og ei stor jubileumsgåve. No er det også tid for å samle inn pengar til matkassar til dei mange fattige i slummen der NSP Aid har sitt arbeid.