Dei kristne folkehøgskulane i Norge er samla i NKF (Norges Kristelige Folkehøgskolelag). Dette er ein organisasjon som skal ta vare på praktiske, juridiske, økonomiske og idiologiske ting som gjeldt skulane og det arbeidet dei står i. Helge Kjøll frå Aukra er no valdt til ny leiar for NKF, og vi har snakke med han om kva dette innebær. Kjøll har dei siste 25 åra vore rektor ved Molde Folkehøgskole.