Leif Gunnar Vestbøstad Vik, dagleg leiar i Barnevakten.

Til regjeringa sitt forslag til ny opplæringslov i skulen, har Stiftelsen Barnevakten gitt sitt høringssvar. Barnevakten reagerer sterkt på at den nye opplæringslova ikkje lenger ynskjer at eit foreldreutval skal vere lovfesta, noko Barnevakten meinar kan gjere avstanden mellom skule og foreldre større. Høyr vekas intervju med dagleg leiar i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik.