Ein ny rapport om skjermbruk syner at foreldre er bekymra over den tida små born i dag nyttar på skjerm. Barnevakten, Medietilsynet og Redd Barna har kome med ein ny veiledar med tips og råd til foreldre som har born i alderen mellom 1-5 år. Fagleg leiar i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen fortel meir i vekas intervju.