I år har Sjøholt Folkehøgskule drive sommarhotell for fyrste gong, og det har vore godt belegg av turistar både frå Noreg og utlandet. No ser dei tilsette fram til eit nytt skuleår med dobla tal på elevar no når den nye skulen skal til på sitt andre skuleår. Nytt internat og nyoppussa hovedbygg, fleire nye linjer, og tilsette som har fått køyrd seg saman eit år ventar gjengen med nye elevar som kjem til Sjøholt når skulestart er om tre veker. Vi har tatt ein prat med rektor Lars Johan Klokk som ser fram til eit nytt skuleår på folkehøgskulen.